16duben

Vážení zákazníci,

chceme vás informovat s dostatečným předstihem o ukončení pohybu těchto vratných obalů:
- 00-056 / PŘEPRAVKA HOLANDSKÁ VELKÁ 140.-
- 00-008 / PŘEPRAVKA HOLAND.MINI 60,-

Uvedené obaly budou staženy z trhu do 30.6.2021, poté se stávají plastovým obalem s nulovou hodnotou. S ohledem na očekávanou změnu, budeme uvedené obaly vykupovat zpět pouze do 10.6.2021.

Obaly vykupujeme pouze od zákazníků, kteří u nás mají kladné obalové konto.

Pro lepší přehled o stavu obalových kont zákazníků se prosím informujte u operátorek, vyhnete se tím případným nejasnostem při předávání obalů.