Naše společnosti vydává již několik let gastronomický čtvrtletník Fany Info REVUE, který je zdarma distribuován do téměř 20 000 gastronomických provozů po celé České republice.

Všem našim dodavatelům a partnerům nabízíme v tomto periodiku možnost prezentovat své produkty nebo služby.

Další informace o titulu a ceny inzerce naleznete na www.firevue.cz nebo kontaktujte přímo marketingové oddělení:

Pavel Faiereisl
(majitel, jednatel)
Tel.: 227 228 216
GSM: 602 309 396
E-mail: pavel@fany.cz