Naši dodavatelé mají také možnost se představit na závozových automobilech naší společnosti formou celoplošných polepů.

Pro bližší informace a aktuální nabídku vozidel určených k polepu kontaktujte marketingové oddělení:

Tomáš Váňa
Tel.: 227 228 242
E-mail: t.vana@fany.cz

Ukázky realizovaných polepů: