ETELA – Obecně prospěšná společnost

Pavel Faiereisl – jednatel společnosti FANY Gastroservis, s.r.o., inicioval vznik charitativní nadace ETELA. Jedná se o obecně prospěšnou společnost zabývající se pomocí osobám mladším 18 let s tělesným handicapem nebo v tíživé sociální situaci. Nadace ETELA byla založena v prosinci roku 2005. Více o nadaci

Z každé tisícikoruny Vašeho nákupu u naší společnosti věnujeme 1 Kč na konto nadace ETELA.

Člověk v tísni

Společnost FANY Gastroservis je dlouhodobým podporovatelem organizace Člověk v tísni.
Více informací: www.clovekvtisni.cz, www.lepsiskolaprovsechny.cz

CK Příbram – FANY Gastroservis

Společnost FANY Gastroservis s.r.o. je od začátku roku 2014 generálním partnerem cyklistického týmu CK Příbram – FANY Gastroservis.